Vlnr: Claudia Geubel, Carla Vliex, Alfred Konijnenbelt, Ilja de Wolf, Ruth Gorissen, Maaike Boersma (zakelijk leider) en Henk Laarman. Foto: © Cees de Vries

Stichting Zomertheater Amersfoort bestaat sinds 1981 en was eerder (vanaf 1974) actief onder de namen Groenmarkt Komitee en Stichting Amersfoorts Theater Terras. De stichting heeft eind 2009 de naam en statuten gewijzigd om voortaan als paraplu te kunnen functioneren voor twee activiteiten: het jaarlijkse internationale street arts festival Spoffin (laatste weekeinde van augustus) en de reeks bijzondere voorstellingen op verrassende locaties onder de naam Theater Terras (juni, juli en augustus) als opmaat naar het festival. Directeur en artistiek leider is Alfred Konijnenbelt.

Doelstellingen


  • Het doen plaatsvinden of helpen plaatsvinden van verrassende, vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige professionele voorstellingen uit binnen- en buitenland op het gebied van theater, dans, muziek, beeldende kunst en mengvormen hiervan op straten, pleinen en bijzondere locaties in Amersfoort en omstreken, zowel in de vorm van individuele voorstellingen als festivals van één of meer dagen;

  • Het tot stand brengen van een open uitwisseling van ideeën en projecten tussen zowel artiesten onderling als tussen enerzijds artiesten en anderzijds impresariaten, culturele organisaties en/of particulieren;
  • Het actief betrekken van Amersfoorters bij de onder a en b genoemde activiteiten, onder meer als gastheer/vrouw voor publiek, artiesten en andere gasten en als participant aan diverse voorstellingen en kunstprojecten;
  • De genoemde activiteiten voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar te maken en te houden.

Bestuur Stichting Zomertheater Amersfoort

Ruth Gorissen voorzitter
Claudia Geubel secretaris
Henk Laarman penningmeester
Carla Vliex bestuurslid
Ilja de Wolf bestuurslid

Activiteiten


Theater Terras - bijzondere theatervoorstellingen op verrassende locaties op een reeks zomerse zaterdagavonden in juni, juli en augustus;
Spoffin - internationaal festival voor straat- en locatietheater in het laatste weekeinde van augustus.

Beloningsbeleid


De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en ZZP’ers. Er zijn geen mensen in vaste dienst.

ANBI-status


Stichting Zomertheater Amersfoort (ZTA), waaronder Festival Spoffin ressorteert, heeft sinds 01-01-2010 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 01-01-2012 de status van Culturele ANBI. Hierdoor gelden zeer gunstige fiscale aftrekregels voor donaties aan Stichting ZTA, zowel door particulieren als bedrijven.
De ANBI-beschikking is bij de Belastingdienst geregistreerd onder dossiernummer 72813.

  • Informatie over fiscaal gunstig schenken aan Stichting ZTA
  • Controleer ANBI-status Stichting Zomertheater Amersfoort
  • Publicaties in het kader van transparantie Stichting Zomertheater Amersfoort